Uudised

24/05/2017 09:20  Osale ettevõtte arenguprogrammis!
 | Uudise aegumine: 06/29/2017 08:00
Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga tööstusettevõte või samadele nõuetele vastav teenindusettevõte, mis panustab nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.
Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Esmalt läbib iga programmis osalev ettevõte hetkeolukorra ning arenguvajaduste kaardistuse. Seejärel nõustab ettevõtet kogenud diagnostik ja/või mentor, kellega koostöös pannakse kokku  ettevõtte pikaajaline arenguplaan, mis hõlmab uute toodete või teenuste arendust. Kui toode on valminud, saab abi ka toote intellektuaalomandi kaitseks ning toote müügi ja turundustegevusteks (näiteks messidel ja näitustel osalemine, tootenäidiste valmistamine, turundusmaterjalide valmistamine).

Tutvu toetuse tingimustega.

Tule osale infoseminaril

  • 24. mail Tallinnas

  • 31. mail TartusLIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.