Uudised

12/06/2017 08:38  Osale ettevõtte strateegia praktikumis!
 | Uudise aegumine: 09/30/2017 08:00
EAS koostöös BDA Consulting OÜ’ga ootab sügisesse Strateegia praktikumi osalema ettevõtteid, kes soovivad koos meeskonnaga võtta aega, et läbi arutada ja kokku leppida ettevõtte tulevikuplaanid. Ettevõte saab end praktikumile kirja panna juba täna!.
Strateegia praktikum on praktilistest grupikoolitustest ning mentorlusest koosnev programm, mis aitab:
 kokku leppida ettevõtte ambitsioonis ja tulevikuootustes
 leida võimalusi liikuda väärtusahelas kõrgema lisandväärtuse poole
 leida üles ettevõtte tegelikud konkurentsieelised
 teha valikuid ärisuundade, turgude ja kliendisegmentide osas
 korrastada ettevõtte struktuur ja protsessid strateegia elluviimiseks.
 
Eelkõige sobib Strateegia praktikum keskmise suurusega ettevõtetele (20+ töötajat), kes soovivad süsteemselt analüüsida oma ettevõtte senist tegevust, paika panna edasised arengusuunad ning teha olulisi strateegilisi valikuid (liikumine väärtusahelas, fookused ärisuundades/toodetes/turgudes jmt).
Tegevusalade osas piiranguid ei ole. Pigem on oluline, et ettevõtte võtmeisikud oleksid motiveeritud ja huvitatud ettevõtte käekäiku suunama ning selleks vajalikke otsuseid tegema.
Strateegia praktikumi tulemusena valmib järgmise 3-5 aasta strateegia koos müügi-, kasumi- ja bilansiprognoosidega ning strateegia elluviimise plaan.
Strateegia praktikumi viib läbi Priit Karjus. Lisaks kuuele praktilisele koolituspäevale toetab ettevõtet personaalne mentor, kes aitab koolitustevahelisel ajal teie meeskonnal jõuda kokkulepeteni ettevõtte strateegia osas. Saate endale valida mentoriks kas Jari Kukkoneni, Indrek Sauli, Andro Kullerkupu või Priit Karjuse.
 
Osalustasu ettevõtte kohta 915 € + km
2017. aasta sügisene ajakava:
 Avaseminar 12.09
 1. koolituspäev 26.09
 2. koolituspäev 17.10
 3. koolituspäev 7.11
 4. koolituspäev 28.11
 Lõpuseminar 13.12
Lisainfo ja osalemisavalduse leiate siit: http://www.eas.ee/teenus/strateegia-praktikum/
Kontakt BDAs: Lo Rihvk (5151625) või Marikai Karilaid (56 46 1333) strateegia@bda.ee
Praktikumi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.