Uudised

01/08/2017 11:19  Avanemas on põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetusvoor
 | Uudise aegumine: 09/04/2017 08:00
 

28. augustist 4. septembrini saavad noortalunikud PRIAst taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust. Toetust saab taotleda ainult e-PRIA vahendusel ning 21. augustil avame uues e-PRIAs taotluste eeltäitmise.

Toetust rahastatakse MAKi meetmest 6.3, mille tänavune eelarve on 5 miljonit eurot. Üks taotleja võib perioodil 2014-2020 saada noortaluniku toetust ühel korral summas kuni 40 000 eurot. Toetuste määramise kohta teeb PRIA otsused 60 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastuvõtu lõppu.

Tingimused toetuse saamiseks on valdavalt samasugused, nagu mullu sügisel toimunud esimeses taotlusvoorus. Tingimused kehtestab maaeluministri määrus, millesse on tehtud sisulisi muudatusi:

Muutus vanusepiiri nõue – varem pidi ettevõtja olema taotluse esitamise ajal alla 40 aasta vana, nüüd saavad taotlusi esitada ka 40-aastased.

Teine muudatus sätestab, et toetust ei saa sellise tegevuse elluviimiseks, mis jääks Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringute kohaselt Rail Balticu trassikoridori.

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab taotlemisest huvitatutele augustikuus ka kaks infopäeva, mille kohta on täpsem info ja registreerimislehed MES nõuandeteenistuse kodulehel sündmuste kalendris.

28. augustist 4. septembrini saavad noortalunikud PRIAst taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust. Toetust saab taotleda ainult e-PRIA vahendusel ning 21. augustil avame uues e-PRIAs taotluste eeltäitmise.

Toetust rahastatakse MAKi meetmest 6.3, mille tänavune eelarve on 5 miljonit eurot. Üks taotleja võib perioodil 2014-2020 saada noortaluniku toetust ühel korral summas kuni 40 000 eurot. Toetuste määramise kohta teeb PRIA otsused 60 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastuvõtu lõppu.

Tingimused toetuse saamiseks on valdavalt samasugused, nagu mullu sügisel toimunud esimeses taotlusvoorus. Tingimused kehtestab maaeluministri määrus, millesse on tehtud sisulisi muudatusi:

Muutus vanusepiiri nõue – varem pidi ettevõtja olema taotluse esitamise ajal alla 40 aasta vana, nüüd saavad taotlusi esitada ka 40-aastased.

Teine muudatus sätestab, et toetust ei saa sellise tegevuse elluviimiseks, mis jääks Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringute kohaselt Rail Balticu trassikoridori.

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab taotlemisest huvitatutele augustikuus ka kaks infopäeva, mille kohta on täpsem info ja registreerimislehed MES nõuandeteenistuse kodulehel sündmuste kalendris.LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.