Uudised

08/08/2017 09:05  Vabaühendused saavad kandideerida turundusprogrammi "Käsitöö Jõuluhitt 2017"
 | Uudise aegumine: 08/22/2017 08:00
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ootab viiekuulisse programmi kandideerima maailma paremaks muutvaid organisatsioone, kes teevad just jõuluperioodil müügiks sobilikku käsitööd (nt kaardid, kingitused). Koostöö eesmärgiks on suurendada osalevate organisatsioonide turundusvõimekust ning tulemusena tõsta toodete müügitulu.
 Programmi võivad kandideerida nii sotsiaalsed ettevõtted kui heategevuslikud vabaühendused. Välja valitakse neli enim motiveeritud organisatsiooni, kel olemas vähemalt üks suure müügipotentsiaaliga toode. Uusi tooteid programmi raames ei arendata.
 Programmis toetume iga osaleja unikaalsusele ja võimetele, pakkudes isiklikku tuge, nõustamist ja õpitu koos praktiseerimist uute klientide hankimisel.
 Septembris toimub personaalne kohtumine iga organisatsiooniga, mille käigus kaardistatakse jõulutoodete turundusega seotud kogemused, takistused ja võimalused.
Oktoobri alguses toimuvad nõustamised, mille käigus antakse teadmisi ja oskuseid edukamaks turundus- ja müügitööks. Igale organisatsiooniga koostatakse individuaalne kava eesmärkide saavutamiseks.
Novembris - detsembris toimub oskuste testmine ja praktiseerimine koos koolitajatega.
Jaanuaris hindame koos tulemusi ja kaardistame õppetunnid.
 Kandideerimine kestab 7. august - 21. augustini. Registreerida saab ennast: https://goo.gl/forms/4UUyeCrVNjYmOsKl2
 Osalemise tingimused
Tugev motivatsioon müüa vähemalt ühte oma jõulutoodet palju rohkem kui eelmistel aastatel
Valmisolek panustada aktiivselt kogu programmi vältel, sh osaleda kahes töötoas Tallinnas septembris-oktoobris
Nõusolek jagada programmi läbiviijatega organisatsiooni sisest infot, mis vajalik turundustegevuse kavandamise ja läbiviimise nõustamine
Võimekus investeerida ise 200 eurot koos nõustajatega loodava turundusplaani elluviimisse
Valmisolek avaldada portaalis Maailmamuutjad.ee infot oma selle tegevussuuna tulemuste kohta, mida toodete müük rahastab

Programm viiakse läbi projekti "Vabaühendused julgelt turundama" raames, mida rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekt koosneb kolmest osast, olles jaotatud "Jõulupaketiks", "Turismipaketiks" ja "Äripaketiks".
Sama teade Facebookis: https://www.facebook.com/SotsiaalseteEttev6teteV6rgustik/posts/1893010930725486LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.