Uudised

07/09/2017 11:13  Osale ettevõtjate infohommikul 21.septembril!
 | Uudise aegumine: 09/22/2017 08:00
Jätkame infohommikute traditsiooni. Järgmine kohtumine on 21.septembril kell 10-13:00, kui räägime ettevõtjale vajalike dokumentide säiltamisest ja arhiveerimisest. Hommiku esimese pooles saame vastused küsimustele, milliseid dokumente ja kui kaua peaks säilitama, räägime arhiveerimise raudvarast. Teises pooles jagame teadmisi erinevate kaasaaegsete (pilve)lahenduste kohta, mille abil on lihtsam dokumente vastavalt seadusele hoida. „Rosinaks“ on võimalus, et kokkuleppe korral saavad ettevõtjad kaasata HKHK bürootöö õpilasi koolitöö raames oma ettevõtte dokumente korrastama.
Infohommik toimub Lääne Maavalitsuse II korruse saalis, (Lahe tn 8, Haapsalu).
Registreerumine infohommikule 17.septembrini SIIN!

Koolitajad:
 
Eve Toomsaar  - Evel on arhivaari kutsetunnistus aastast 2009. Töökogemused on: 2008-2016 Rahvusarhiivi Haapsalu osakonna juhataja, hetkel Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna arhivaar-inspektor, kelle tööülesanneteks asutuste nõustamine ja dokumentide hindamine. Alates 2017 aasta kevadest jagab Eve oma teadmisi ning kogemusi Haapsalu Kutsehariduskeskuse bürootöö eriala õpilastega.
 
Anneli Rasu  - Anneli on endine Kuressaare Ametikooli arvutiainete kutseõpetaja, lõpetanud aastal 2013 Eesti Infotehnoloogia Kolledži infoarendussüsteemide erialal. Ta on pilverakenduste igapäevane tihe kasutaja, praegune Läänemaa Arenduskeskuse projektijuht. Anneli räägib oma kogemustest, õnnestumistest ning ka pilverakendusete kasutamisega seotud ohtudest.  
 LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.