Uudised

04/11/2017 15:23  Päästeamet ootab vabaühendusi projektikonkursile (tähtaeg 1. detsember)
 | Uudise aegumine: 12/01/2017 08:00
Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates! 

Päästeamet toetab kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi, mis vähendavad ning hoiavad ära tule- ja veeõnnetusi ning projekte, mis aitavad lahendada tingimustes toodud probleeme.   

Taotlejaks võib olla nii MTÜ kui SA, kokku jagatakse toetusteks kuni 5 500 eurot. Varem toetatud projektidega saab tutvuda siin
<https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/toetatud-projektid.html> .

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.