Uudised

27/11/2017 15:33  Regionaalsete investeeringutoetuste programmi infopäevad
 | Uudise aegumine: 12/31/2017 00:00
Regionaalsete investeeringutoetuste programmi (rahvakeeli hasart) raames saab KOV, MTÜ või SA küsida toetust investeeringuteks (ehitustööd, mööbli ja seadmete soetamine), mis parandavad laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimusi.

Programmi uus voor avatakse 02.jaanuaril 2018 ja taotluste esitamise tähtpäev on 01. märtsil 2018 .a kell 16.30.
Seoses uue vooru avamise ja novembris vastu võetud muudatustega on kavas teha kaks infopäeva:
I infopäev Tartus 10.01.2018. a kell 11.00-15.00
II infopäev Tallinnas 12.01.2018. a kell 11.00-15.00

Infopäevadel saab registreeruda EAS-i kodulehel:
Tallinna infopäevale https://www.eas.ee/events/regionaalsete-investeeringutoetuste-infopaev-tallinnas/
Tartu infopäevale https://www.eas.ee/events/regionaalsete-investeeringutoetuste-infopaev/

Infopäeval on plaanis tutvustada programmi muudatusi, vaadata üle taotlusele, taotlejale ja investeeringu objektile esitatavad nõuded. Vaatame üle hindamiskriteeriumid ning avame ka EASi e-keskkonna, et tutvuda taotluse reaalse esitamisega.
Infopäev on suunatud eelkõige potentsiaalsetele taotlejatele, kuid oodatud on  kõik teised, kes on programmist huvitatud.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.