Uudised

28/11/2017 14:29  Aadresside muudatused seoses haldusreformiga tehakse äriregistris automaatselt
 | Uudise aegumine: 12/31/2017 08:00
Kui ettevõtja aadress on muutunud seoses haldusreformiga, siis ei pea ettevõtja äriregistrile esitama avaldust aadressi muutmiseks, vaid aadressi muudatus tehakse registris automaatselt ning tasuta hiljemalt 1. jaanuariks 2018. 
Juhul, kui ettevõtjal tekib vajadus aadressi varem muuta, tuleb äriregistrile esitada sellekohane muutmiskande avaldus. Kui ettevõtja põhikirjas ei ole kirjas ettevõtja aadressi, ei kaasne ettevõtjale avaldust tehes täiendavaid kulutusi. Kui ettevõtja põhikiri sisaldab aadressi, mis on muutunud, kaasneb sellega ka vajadus muuta põhikirja. Põhikirja muutmisel tuleb ettevõtjal tasuda riigilõiv.
Ettevõtjad, kelle aadressid muudetakse automaatselt, kuid kelle põhikiri sisaldab aadressi, mis on muutunud, peavad samuti oma põhikirja muutma. Kuna põhikirja muutmiseks ei ole antud tähtaega, on soovitatav põhikirjas olev aadress muuta kunagi hiljem koos mõne muu põhikirja muudatusega, mille eest tuleb riigilõiv nagunii tasuda.
Põhikirja muutmiseks tuleb elektroonilise avalduse juurde lisada ka muudetud põhikiri ning üldkoosoleku protokoll või osanike otsus põhikirja kinnitamise kohta.
 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.