Uudised

28/11/2017 14:46  Põllumajandusliku taimse toorme väärindamise seminar
 | Uudise aegumine: 11/30/2017 08:00
Meil on hea meel kutsuda kõiki 30.11.2017.A  toimuvale seminarile, mis tutvustab põllumajandusliku taimse toorme väärindamise võimalusi.
 
Seminari korraldavad EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse PlantValor teadlased koostöös Kaunase Tehnikaülikooli teadlastega, kes on kutsutud ka ettekandeid tegema.
 
PROFESSOR PETRAS RIMANTAS VENSKUTONIS töötab Kaunase Tehnikaülikoolis toiduteaduse ja –tehnoloogia osakonnas, juhtides funktsionaalse toidu uurimise töörühma. Tema uurimisvaldkondadeks on nii funktsionaalsed toiduks tarvitatavad materjalid kui ka nende toidule lisamise tehnoloogiad alates toidulise toormaterjali bio-rafineerimise, tootmise ning kõrval- ja jääkproduktide töötlemisest kuni nende funktsionaalsuse tõstmiseni kasutades selleks erinevaid meetodeid ja tehnoloogiaid (superkriitiline ja survestatud vedelik- ning ultraheliekstraktsioon; fraktsioneerimine; termo- ja ensümaatiline töötlemine). Samuti on professoril pikk kogemus lenduvate aroomiühendite, antioksüdantide, antimikroobsete ja teiste bioaktiivsete ühendite isoleerimisel ja taimse toormaterjali uurimisel (s.h. aroomi-, maitse- ja ravimtaimed, marjad).
 
DR. VAIDA KITRYTE kaitses doktorikraadi keemia ja rakendusbioloogia teaduste erialal 2012.a. koostöös Kaunase Tehnikaülikooli (Leedu) ja Ghenti Ülikooliga (Belgia). Käesoleval ajal töötab dr. Kitryte dotsendina Kaunase Tehnikaülikoolis. Alates 2016.aastast nimetati ta toidutehnoloogia õppekava juhiks. Põhilisteks teadustöö huviobjektideks on looduslike bioaktiivsete ühendite isoleerimine taimsest materjalist ja põllumajanduslikest tootmisjääkidest, kasutades selleks erinevaid ekstraktsioonitehnoloogiaid, k.a.
superkriitiline/subkriitiline fraktsioneerimine; _in vitro_ katsed antioksüdatiivsete omaduste hindamiseks ja fütokeemilise koostise kromatograafilised analüüsid.
 
DR. MICHAIL SYRPAS töötab käesoleval ajal teadurina järeldoktorantuuriprojekti raames Kaunase Tehnikaülikoolis (Leedu) toiduteaduse ja tehnoloogia osakonnas. Teadustöö põhisuunaks on vetikate biomassi väärindamine kõrge lisandväärtusega komponentideks. Tema varasem teadustöö on keskendunud vetikate ja bakterite interaktsioonidele ja isoleerimisele ning nende funktsionaalsuse iseloomustamisele looduslikes toodetes. Dr. Michail Syrpas on töötanud erinevate ülikoolide juures mitmetes laboratooriumides, aga ka erasektoris. Tema laiem teadushuvi hõlmab vetikate biotehnoloogia alaste ning looduslike toodete keemiliste ja analüütiliste metoodikate arendamist.
 
PÄEVAKAVA, 30.11.2017
 
Toimumiskoht: Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 – ruum A204, Tehnikamaja, EMÜ, Tartu
 
10.00-10.15 Sissejuhatus ja tervitussõnad
 
10.15-11.15 PROF. P.R. VENSKUTONIS, ülevaatlik ettekanne Kaunase Tehnikaülikooli toidualasest teadus- ja arendustööst - "Overview of the R&D work in Kaunas University of Technology (KTU)"
 
11.15-12.00 DR. VAIDA KITRYTE, KTU, ettekanne tööstusliku kanepi tootmisjääkide kasutamisest -  “Recovery of non-psychotropic phyto-cannabinoids and antioxidants from industrial hemp (_Cannabis sativa_ L.) processing by-products”
 
12.00-12.30 Energiapaus
 
12.30-13.30 PROF. P.R. VENSKUTONIS, ettekanne tuleviku funktsionaalsetest toitudest ja toormaterjalidest - “Future foods:
towards functionality and personalized nutrition (functional foods/nutraceuticals, new materials, innovative technologies, health claims)”
 
13.30-14.15 DR. MICHAIL SYRPAS, KTU, ettekanne mikrovetikate väärindamisest - “Microalgae as a new promising source for nutraceuticals and other high added value products”
 
14.15-14.30 Kokkuvõte ja päeva lõpetamine
 
KÕIK ETTEKANDED ON INGLISE KEELES.
 
Seminar on tasuta.
 
Registreerumiseks tuleb võtta ühendust korraldajaga.
Kohtumiseni seminaril!
 
Parimate soovidega
 
Reelika Rätsep
Polli aiandusuuringute keskuse teadur
 
e-post: reelika.ratsep@emu.ee
 
telefon: +372 555 76 786​


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.