Uudised

27/12/2017 14:11  Taotle toetust regionaalsete investeeringutoetuste programmist (tähtaeg 1.märtsil kell 16.30)
 | Uudise aegumine: 03/01/2018 00:00
Regionaalsete investeeringutoetuste eesmärk on parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Toetus on suunatud lisaks KOVidele ka MTÜ-dele ja SA-dele, mille eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu
valitseva mõju all.

Maksimaalne toetussumma on 120 000 eurot, minimaalne 20 000 eurot. Omafinantseering on seejuures vähemalt 25%.

Võimalus on osaleda ka programmi infopäevadel:

* 10. jaanuaril 2018 Tartus

* 12. jaanuaril 2018 Tallinnas

Lisainfo:
https://www.eas.ee/teenus/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.