Uudised

27/12/2017 14:11  Taotle toetust regionaalsete investeeringutoetuste programmist (tähtaeg 1.märtsil kell 16.30)
 | Uudise aegumine: 03/01/2018 00:00
Regionaalsete investeeringutoetuste eesmärk on parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Toetus on suunatud lisaks KOVidele ka MTÜ-dele ja SA-dele, mille eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu
valitseva mõju all.

Maksimaalne toetussumma on 120 000 eurot, minimaalne 20 000 eurot. Omafinantseering on seejuures vähemalt 25%.

Võimalus on osaleda ka programmi infopäevadel:

* 10. jaanuaril 2018 Tartus

* 12. jaanuaril 2018 Tallinnas

Lisainfo:
https://www.eas.ee/teenus/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.