Uudised

02/01/2018 10:15  Infopäev rannakalanduse toetusmeetme tutvustamiseks 
 | Uudise aegumine: 01/13/2018 08:00
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 12. jaanuaril 2018 algusega kell 13.00 Haapsalu spordihoone kohvikus aadressil Lihula mnt 10  infopäeva EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks. 

Käsitletavad teemad:
- Toetusvahendid 2018 aastaks.
- Abikõlblikud taotlejad meetme raames.
- Omafinantseeringumäärad.
- Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud.
- Nõutavad dokumendid ja taotlusvormide tutvustus.
- Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid.
- Olulised muudatused toetuste taotlemisel.
- Sagedamini esinevad vead taotluste esitamisel.
 
Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud.  
 
Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024. 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.