Uudised

25/01/2018 08:50  Rannakalanduse toetusmeetmesse saab taotlusi esitada 5.-9.02.18
 | Uudise aegumine: 02/11/2018 08:00
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2018 aasta taotlusvooru.

 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades.

1. Kalasadamate ja lossimiskohtde uuendamine. Toetusvahendite maht 135294€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 148623€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 122103€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 54087€.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 48404€.

 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 05 - 09 veebruar 2018.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 - 16.00.

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 9.veebruari postitemplit. 

Digitaalselt allkirjastataud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 9.veebruari kella 19.00ni.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee. 

 

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja kossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, Kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud. 

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaliseks tegevuseks on kalavarude kaitse ja säilitamine. 

Kalandus/merendustraditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud kelle asu või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas Lääne Nigula (endine Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Hanila ja Lihula) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis. 

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest. 

Lisainfo Margud Medell info@lrs.ee või 52 68 024LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.