Uudised

25/01/2018 08:55  Tööstusettevõtete ressursitõhususe projekte saab KIKile esitada märtsi lõpuni 
 | Uudise aegumine: 03/31/2018 08:00
Keskkonnaministri otsusega suurendati tööstusettevõtete ressursitõhususe tõstmiseks mõeldud toetusraha 35 miljoni euroni ning pikendati vooru taotluste vastuvõttu kuni märtsi lõpuni.

Käimasolevast taotlusvoorust saavad investeeringutoetust taotleda viie sektori tööstusettevõtted – puidu-, toiduaine-, mäe-, paberi- ja tselluloositööstus ning mineraalseid materjale töötlevad ettevõtted. Vooru 35 miljoni eurosest eelarvest on  projektidega  kaetud ligi 15 miljonit.

Taotlusvoor on olnud avatud eelmise aasta veebruarist ning huvi toetuste vastu on suur. „Viimase muudatusega anti kümme miljonit juurde puidusektorile, kuid oodatud on projektid kõigist viiest valdkonnast. Kindlasti soovitan juba ettevalmistatud projektitaotlus märtsiks esitada, sest uue vooru väljakuulutamine võib aega võtta ning lisaks võivad tingimused järgmises taotlusvoorus muutuda,“ ütles KIKi juhtivkoordinaator Siim Umbleja.

Toetuse taotlemise võimaluste kohta saab infot KIKi kodulehelt.

Taotlusvoorust on ressursitõhususe analüüsideks eraldatud raha 41 projektile kokku 227 tuhat eurot ning toetatud kuut investeeringuprojekti kogusummas 5,83 miljonit eurot. Hindamisel on neli ressursiauditit ning kümme investeeringuprojekti.

Ressursitõhusate investeeringute toetusvoor numbrites:
·         110 miljonit eurot on ette nähtud ressursitõhususe meetmest toetuste jagamiseks kuni 2020. aastani.
·         35 miljonit eurot läheb ettevõtete vahel jagamiseks hetkel kestvas toetusvoorus. Iga ettevõte saab selles voorus toetust taotleda kuni 2 miljonit eurot.
·         7500 euroga toetatakse ettevõttes ressursitõhususe analüüsi läbiviimist.
 
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.