Uudised

26/01/2018 09:07  Võta laps tööle kaasa ja aita teda tema karjäärivalikul! 
 | Uudise aegumine: 02/17/2018 08:00
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub kõiki ettevõtjaid, koole, õpilasi ja lapsevanemaid võtma osa algatusest „Tööle kaasa!".
 
Alanud on registreerimine „Tööle kaasa!“ algatusega liitumiseks. Registreeruda saab SIIN.
Mis on „Tööle kaasa!“?
See on algatus, millega kutsutakse tööandjaid,  lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi.
12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted oma uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja nende vanemad!
Kui lapsevanemal lapse tööle kaasa võtmise võimalus puudub, siis saab algatuses lapsevanema asemel osaleda lapse onu, tädi, vanaema, vanaisa, õe, venna, klassikaaslase vanema vms töökoht. 
Et kõik laabuks sujuvalt oleme koolidele ja tööandjatele välja töötanud juhendmaterjalid. Juhendi koolile saate alla laadida SIIT ja juhendi tööandjale saate alla laadida SIIT.
Registreerimine ja lisainfo algatuse kohta: www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.
Kasu õpilasele:
  • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;
  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.
Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab väga praktilisel moel karjääriõpet.
Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.
Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.
 
Kui Teil tekkis seoses algatusega küsimusi, millele ei leia vastust www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa  siis võtke ühendust liisi.hansen@koda.ee!
 
Liitu ka Facebookis
 
Algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partnerid SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium.
 
 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.