Uudised

09/02/2018 11:08  Lääne-Eesti Arenduskeskuse uus juhataja Anu Kikas alustab tööd 5. märtsist
 | Uudise aegumine: 03/15/2018 08:00
Alates 5. märtsist alustab Lääne-Eesti arenduskeskuse juhina hetkel veel Rahandusministeeriumis ametnikuna töötav Anu Kikas.
 
Anu on pärit Võrust, omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes, töötanud Rahandusministeeriumis, Meremäe vallavalitsuses, Võru linnavalitsuses ja Euroopa Parlamendis Kristiina Ojulandi nõunikuna. Enda tugevusteks peab ta just kiiret kohanemist, otsustavust ja efektiivset protsesside juhtimist avalikus sektoris.
Kikase hinnangul on hetkel maakondades justkui ülemineku ja uute sihtide seadmise aasta, sest maavalitsust kui institutsiooni enam maakondades ei eksisteeri, kuid viimasega seotud funktsioonid on jäänud ja lisandunud on ka uusi ülesandeid.
 
Lääne-Eesti Arenduskeskuse juhataja ühendab endise maavanema ja arenduskeskuse juhi rollid, sest keskus hakkab täitma funktsioone, mis riik maavalitsuselt omavalitsustele üle andis, kuid samas säilivad ka arenduskeskuse ülesanded, mille annavad üle Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kuidas kirjeldab uue juhi tööülesandeid hetkel LEAK nõukogu juhtiv Jüri Ott ja mida arvab Anu Kikas Läänemaa potentsiaalidest, seda saab lugeda Lääne Elu tasulisest artiklist  https://online.le.ee/2018/02/06/laane-eesti-arenduskeskuse-juht-tuleb-rahandusministeeriumist/


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.