Uudised

05/04/2018 11:38  Huvide konflikt MTÜdes-koolitus 12.aprillil
 | Uudise aegumine: 04/12/2018 08:00
Kui sinu MTÜ või SA
  • pakub avaliku teenust KOV toetusel,
  • oled taotlenud või taotled projektitoetusi erinevatelt rahastajatelt.
Siis see koolitus on sulle väga vajalik (loe: kohustuslik).

Huvide konflikt MTÜdes, 12.aprillil Haapsalus 
 
Kodanikuühendustes suureneb päev-päevalt avalike teenuste pakkumine  ja ka erinevate sihtrühmade huvikaitse. Avalike teenuste pakkumisel saadakse tihti toetust ja rahalist abi nii kohalikelt omavalitsustelt, kui ka erinevatelt rahastajatelt.
Seetõttu muutub järjest tähtsamaks ühingute tegevuse ausus, usaldusväärsus ja läbipaistvus. Üheks oluliseks usaldusväärsuse tagamise mehhanismiks on huvide konflikti vältimine ja ennetamine.
Vabaühendustes tegutsevad inimesed on sageli väga erinevates rollides ja igale rollile on iseloomulikud teatud huvid. Sageli on raske eristada erahuve ühingu huvidest.
Kõige üldisemalt  on huvide konflikt olukord, kus inimese erahuvid satuvad vastuollu tema kohustuste või ülesannetega mõnes teises rollis. Huvide konflikt vabaühendustes on olukord, kus inimese kohus viia ellu ühenduse eesmärke satub konflikti tema enda või muude erahuvidega.
  • Kuidas selliste olukordadega  toime tulla,
  • kuidas vältida huvide konflikti olukordade arenemist korruptsiooniriskiks,
  • kuidas ennast ja oma ühingut selliste asjad eest kaitsta?
Neile küsimustele saad vastuse koolitusel  HUVIDE KONFLIKT MTÜdes.
12.aprillil kell 12-17 Haapsalu Kultuurikeskuses.
Koolitaja  Aimar Altosaar Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse maksumus 8 eurot, registreerimine: https://tinyurl.com/ybza2bap
 
Lisainfo:
Tiina Ojamäe
Lääne-Eesti Arenduskeskus
tiina@lak.ee
tel.56352591


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.