Uudised

03/08/2018 12:39  Kogukondliku turvalisuse maakondlik taotlusvoor on avatud
 | Uudise aegumine: 09/04/2018 08:00
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
 
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
 
  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla:
 
  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
 
Taotlusvoor avati 03. augustil 2018 (info ja tingimused aadressil http://www.lak.ee/Kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor)
 
Taotluste esitamise tähtaeg: 03. september 2018 kell 16.30.
 
Info ja nõustamine: Tiina Ojamäe, Sihtasutus Läänemaa MTÜ konsultant/programmide koordinaator, e-post: tiina.ojamae@laanemaa.ee, tel 56352591


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.